Een woning, winkel of garage huren

Woningen

Voor de woningen van de Winkelstichting Plein 1945 geldt een inkomenseis van € 52.753,-. Dit betekent dat het gezamenlijk inkomen niet lager dan € 52.753,- mag zijn. Toewijzing van woningen met een sociale huurprijs geschiedt volgens de inkomensnormen van het zgn. passend toewijzen.

U kunt op dit moment niet inschrijven.

 

 

Winkels

Wanneer een winkel vrijkomt wordt dit kenbaar gemaakt door middel van raambeplakking van de etalage van de betreffende ruimte. Meestal wordt ook een advertentie door een verhuurmakelaar op FUNDA geplaatst. Het bestuur van de Winkelstichting besluit aan wie de winkel wordt toegewezen.

Garages

Beschikbare garages worden aangeboden aan alle huurders van de Winkelstichting. De selectie voor toewijzing aan gegadigden vindt plaats op basis van langsthurende. Pas als geen van de huurders belangstelling heeft, zal de garage aan ondernemers aan het Plein 1945 worden aangeboden en vervolgens een advertentie geplaatst worden. Het bestuur van de Winkelstichting besluit aan wie de garage wordt toegewezen.