Verenigingen van Eigenaren

De Winkelstichting is lid van drie verenigingen van eigenaren;

  • de vereniging van eigenaren Plein 1945 oostzijde
  • de vereniging van eigenaren Plein 1945 westzijde
  • de vereniging van eigenaren Flatgebouw Dudokplein

De eigendommen van de Winkelstichting maken deel uit van appartementencomplexen waar ook anderen eigendommen hebben. Wettelijk is in die situaties de oprichting van een vereniging van eigenaren, kortgenoemd V.v.E. verplicht. De V.v.E. is verantwoordelijk voor het onderhoud aan de buitenzijde van de appartementen en voor het onderhoud van de algemene ruimten (bijvoorbeeld voor het onderhoud aan daken en voor het buitenschilderwerk).

 

De drie verenigingen hebben elk een eigen bestuur en een eigen financiële boekhouding. Jaarlijks vindt een ledenvergadering plaats waarin de begroting en de jaarrekening worden vastgesteld. De eigenaren betalen maandelijks servicekosten waarmee het groot onderhoud wordt gefinancierd. Gezien het omvangrijke bezit is de Winkelstichting een belangrijke partij in de drie verenigingen.