Onderhoud, reperatieverzoeken en storingen

Onderhoud

Als verhuurder is de Winkelstichting Plein 1945 verplicht om een deel van het onderhoud aan uw woning, winkel of garage uit te voeren. U als huurder bent zelf ook verantwoordelijk voor een deel van het onderhoud.

  

Wat komt voor uw rekening?

  • Reparaties door beschadiging, vernieling, onjuist of ondeskundig gebruik
  • Reparaties volgens het Besluit Kleine Herstellingen (artikel 7:217 BW)
  • Onderhoud aan zaken die u zelf in uw woning hebt veranderd of die u heeft overgenomen

Wat komt voor onze rekening?

  • Reparaties door verzakking of bouwfouten
  • Reparaties die buiten het Besluit Kleine Herstellingen vallen, dit zijn reparaties aan defecten die direct bij het gehuurde horen. Voorbeelden zijn defecten aan gezamenlijke installaties, defecten aan het (hoofd)riool, defecten door ouderdom en slijtage bij normaal gebruik, defecten aan gasleidingen en defecten aan de afvoeren.

Een overzicht van de zaken die voor onze rekening komen is onderaan deze pagina als PDF bestand terug te vinden.

 

Reparatieverzoeken

Is er iets kapot in uw woning, winkel of garage dat u gerepareerd wilt hebben? U kunt een reparatieverzoek indienen via info@winkelstichtingplein1945.nl. Vermeld in dit geval altijd het telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent. Uiteraard kunt u ook bellen (0255-530900) of langskomen (Plein 1945 nr. 98).

 

Noodgevallen buiten kantooruren

Onder noodgevallen verstaan wij bijvoorbeeld ernstige lekkages, storm- of inbraakschade, ernstige storingen aan elektravoorzieningen, rioleringsproblemen waarbij sprake is van overstroming, brand en urgente reparaties. In dit geval belt u 0251-260912

 

 

 Liftstoringen

Bij (nood)liftstoringen in de gebouwen aan het Plein 1945 belt u het servicenummer van Kone Liften, telefoon 0900-2255566. Bij (nood)liftstoringen in het bibliotheekgebouw belt u het servicenummer van Otis Liften, telefoon 0800-0224752. Als er geen sprake van urgentie is, kunt u de klacht over de lift aan ons doorgeven. 

 

Overig 

Het kan zijn dat u twijfelt wie er verantwoordelijk is voor een reparatie, u of wij. Ook komen er uitzonderingen op de regel voor. Een reparatie kan soms voor rekening van een van de verenigingen van eigenaren zijn, onder een plan groot onderhoud vallen, of op andere wijze afwijkend zijn. U bent in alle gevallen welkom om contact met ons op te nemen voor advies of overleg. Waar nodig, zullen wij contact met u opnemen.

voor_welk_onderhoud_is_de_winkelstichting_plein_1945_verantwoordelijk.pdf