Financiën  

De inkomsten van de Winkelstichting bestaan uit de huurgelden. De uitgaven bestaan onder meer uit betaling van rente en aflossingen van leningen, uit onderhoudskosten, bijdragen aan de verenigingen van eigenaren, afschrijvingskosten en uit algemene kosten. De Winkelstichting staat er financieel gezond voor, zo blijkt uit de jaarcijfers. Een accountantsbureau controleert jaarlijks de cijfers. De jaarrekening ligt ter inzage op ons kantoor en kan via e-mail worden opgevraagd.