Over de Winkelstichting

De Winkelstichting Plein 1945 is eigenaar van 50 woningen aan het Plein 1945 en in de Strengholtstraat, van 18 winkels aan het Plein 1945 en in de Lange Nieuwstraat, van 17 garages in de Heidestraat en van de bibliotheek aan het Dudokplein, allen te IJmuiden. De Winkelstichting verhuurt deze objecten zonder winstoogmerk. De wijze waarop de winkels, woningen en garages worden verhuurd kunt u vinden onder het tabblad Huuraanbod.

 


 

Oprichting van de Winkelstichting

De Winkelstichting Plein 1945 is opgericht op 9 april 1953 in het kader van de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog. Grote delen van IJmuiden waren gebombardeerd en moesten worden herbouwd. De Winkelstichting nam het initiatief voor de bouw van winkels en woningen aan het Plein 1945. Eind jaren vijftig, begin jaren zestig was de bouw gerealiseerd. De winkels en woningen waren met name bedoeld voor, zoals de statuten omschrijven, handeldrijvenden en neringdoenden in de gemeente Velsen. Hoewel er sinds die tijd veel is veranderd, geldt de doelstelling nog steeds en biedt de Winkelstichting de winkels, de woningen en de garages aan zonder winstoogmerk, waardoor betaalbare huren in rekening worden gebracht.