Doelstelling en statuten

In de statuten van de Winkelstichting is exact omschreven wat de doelstelling is en hoe deze doelstelling wordt bereikt. Verder bevatten de statuten bepalingen over de samenstelling en de bevoegdheden van het bestuur.

 

De statuten kunt u inzien door op ondertaande link te klikken.

akte_statutenwijziging_2.pdf