Lockdown 15 december t/m 19 januari

Vanaf dinsdag 15 december tot en met dinsdag 19 januari gaat Nederland in Lockdown.

 

Dit zal gevolgen hebben voor de wijze waarop wij om (kunnen) gaan met bijvoorbeeld uw storingsmeldingen en de dagelijkse uitvoering.

Houdt u er a.u.b. rekening mee dat u ons in deze periode niet kunt bezoeken, ook niet op afspraak, en dat vooralsnog enkel noodhulp kan worden verleend. Uw E-mail wordt gelezen en wij doen ons best om uw verzoek af te handelen waar mogelijk.

 

Zodra er nadere informatie beschikbaar is, zullen wij dit hier vermelden en/of via de digitale huurdersinformatie verspreiden.

Meer over de huidige maatregelen leest u op:

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/12/14/lockdown-om-contacten-tot-een-minimum-te-beperken 

Specifiek voor ondernemers:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen 

 

Wij wensen u veel sterkte en gezondheid.

Over de Winkelstichting

De Winkelstichting Plein 1945 is eigenaar van 51 woningen aan het Plein 1945 en in de Strengholtstraat, van 17 winkels aan het Plein 1945 en in de Lange Nieuwstraat, van 17 garages in de Heidestraat en van de bibliotheek aan het Dudokplein, allen te IJmuiden. De Winkelstichting verhuurt deze objecten zonder winstoogmerk. De wijze waarop de winkels, woningen en garages worden verhuurd kunt u vinden onder het tabblad Huuraanbod.

 


 

Oprichting van de Winkelstichting

De Winkelstichting Plein 1945 is opgericht op 9 april 1953 in het kader van de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog. Grote delen van IJmuiden waren gebombardeerd en moesten worden herbouwd. De Winkelstichting nam het initiatief voor de bouw van winkels en woningen aan het Plein 1945. Eind jaren vijftig, begin jaren zestig was de bouw gerealiseerd. De winkels en woningen waren met name bedoeld voor, zoals de statuten omschrijven, handeldrijvenden en neringdoenden in de gemeente Velsen. Hoewel er sinds die tijd veel is veranderd, geldt de doelstelling nog steeds en biedt de Winkelstichting de winkels, de woningen en de garages aan zonder winstoogmerk, waardoor betaalbare huren in rekening worden gebracht.