Over de Winkelstichting

Kennismaking met de Winkelstichting Plein 1945

Kennismaking met de Winkelstichting Plein 1945

Welkom op onze website

De Winkelstichting Plein 1945 is eigenaar van 50 woningen aan het Plein 1945 en in de Strengholtstraat, van 17 winkels aan het Plein 1945 en in de Lange Nieuwstraat, van 17 garages in de Heidestraat en van de bibliotheek aan het Dudokplein, allen te IJmuiden.

 De Winkelstichting verhuurt deze objecten zonder winstoogmerk.

De wijze waarop de winkels, de woningen en de garages worden verhuurd kunt u vinden onder het tabblad "toewijzing".

 

Oprichting van de Winkelstichting

De Winkelstichting Plein 1945 is opgericht op 9 april 1953 in het kader van de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog. Grote delen van IJmuiden waren gebombardeerd en moesten worden herbouwd. De Winkelstichting nam het initiatief voor de bouw van winkels en woningen aan het Plein 1945. Eind jaren vijftig, begin jaren zestig was de bouw gerealiseerd. De winkels en woningen waren met name bedoeld voor, zoals de statuten omschrijven, handeldrijvenden en neringdoenden in de gemeente Velsen. Hoewel er sinds die tijd veel is veranderd, geldt de doelstelling nog steeds en biedt de Winkelstichting de winkels, de woningen en de garages aan zonder winstoogmerk, waardoor betaalbare huren in rekening worden gebracht.

  

Doelstelling en statuten

In de statuten van de Winkelstichting is exact omschreven wat de doelstelling is en hoe deze doelstelling wordt bereikt. Verder bevatten de statuten bepalingen over de samenstelling en de bevoegdheden van het bestuur.

De statuten kunt u onderaan deze pagina inzien door op de link te klikken.

 

Samenstelling bestuur

Het bestuur van de Winkelstichting bestaat uit:

Martijn Mewe (voorzitter /op grond van specifieke deskundigheid)

Harm Bouma (secretaris /op grond van specifieke deskundigheid)

AnneMieke Korf ( namens de gemeente Velsen, Public Relations)

André Michels (namens de eigenaren en huurders bedrijfsruimten aan het Plein 1945)

Joop van Burk (namens de eigenaren en huurders bedrijfsruimten aan het Plein 1945)

Gerard Tamminga ( op grond van specifieke deskundigheid)

Jan Hinloopen ( op grond van specifieke deskundigheid)

 

Het bestuur heeft als enige werknemer Jolanda Visser in dienst.

Zij werkt vanuit het nieuwe kantoor van de Winkelstichting samen met Stichting Welzijn Velsen, Stichting Vluchtelingenwerk Velsen en Stichting Socius-md aan het Plein 1945 nr. 10

 

 

Verenigingen van Eigenaren

De Winkelstichting is lid van 3 verenigingen van eigenaren;

  • de vereniging van eigenaren Plein 1945 oostzijde
  • de vereniging van eigenaren Plein 1945 westzijde
  • de vereniging van eigenaren Flatgebouw Dudokplein

De eigendommen van de Winkelstichting maken deel uit van appartementencomplexen waar ook anderen eigendommen hebben. Wettelijk is in die situaties de oprichting van een vereniging van eigenaren, kortgenoemd V.v.E. verplicht. De V.v.E. is verantwoordelijk voor het onderhoud aan de buitenzijde van de appartementen en voor het onderhoud van de algemene ruimten (bijvoorbeeld voor het onderhoud aan daken en voor het buitenschilderwerk).

De 3 verenigingen hebben elk een eigen bestuur en een eigen financiële boekhouding.

Jaarlijks vindt een ledenvergadering plaats waarin de begroting en de jaarrekening worden vastgesteld. De eigenaren betalen maandelijks servicekosten waarmee het groot onderhoud wordt gefinancierd. Gezien het omvangrijke bezit is de Winkelstichting een belangrijke partij in de 3 verenigingen.

 

 

Financiën  

De inkomsten van de Winkelstichting bestaan uit de huurgelden.

De uitgaven bestaan onder meer uit betaling van rente en aflossingen van leningen, uit onderhoudskosten, bijdragen aan de verenigingen van eigenaren, afschrijvingskosten en uit algemene kosten.

De Winkelstichting staat er financieel gezond voor, zo blijkt uit de jaarcijfers.

Een accountantsbureau controleert jaarlijks de cijfers.

De jaarrekening ligt ter inzage op ons kantoor, en kan via email worden opgevraagd.

 

Objecten in eigendom

 

Winkels Plein 1945 westzijde

nummers: 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8 t/m 12

 

Winkels Plein 1945 oostzijde

nummers: 49 - 50 - 53 - 55

 

Winkels Lange Nieuwstraat

nummers: 781 t/m 783 - 785 - 787 - 789 - 799

 

Woningen Plein 1945 westzijde

nummers: 13 t/m 15 - 17 t/m 44

 

Woningen Plein 1945 oostzijde

nummers: 59 t/m 69

 

Woningen Strengholtstraat

nummers: 23a - 25 - 27 - 29 - 31 - 31a - 31b

 

Garages Heidestraat

nummers: 1 t/m 25 - 27a - 27b

 

Bergingen Troelstraweg

nummers: 55 - 57

 

Bibliotheek Dudokplein

nummer: 16

In dit gebouw zijn zowel de bibliotheek als een filiaal van Albert Heijn gevestigd.

De bibliotheek is eigendom van de Winkelstichting, de winkel van Albert Heijn heeft een andere eigenaar.

akte_statutenwijziging.pdf